onsdag27feb2019

Gudstjeneste

onsdag27feb2019 kl. 14:30 - 15:30

Onsdag 27. februar kl. 14:30 UT

Kirkesalen Ulleruphus,

Lumbyesvej 28, 7000 Fredericia.

Efter kaffen er der foredrag med Kirsten

Malmbak.