BRYLLUP

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om, at vi beder om Guds velsignelse over brudeparret.


Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.For at blive gift i folkekirken, skal mindst én af jer være medlem.

 

I god tid før vielsen skal I henvende jer til en af døvepræsterne. I skal aftale i hvilken kirke vielsen skal foregå og finde dato og tidspunkt for vielsen. Så undersøger præsten, om kirken er ledig på det ønskede tidspunkt.

ÆGTESKABSERKLÆRING OG PRØVELSESATTEST

Før I kan blive gift, skal I udfylde en ’Ægteskabserklæring’. Den kan hentes her.

Når I har udfyldt den, skal den videre til Borgerservice eller på Rådhuset i jeres kommune. 
Derefter laver kommunekontoret en ’Prøvelsesattest’ til jer. Den er beviset på, at I opfylder betingelserne for ægteskab. Husk, at prøvelsesattesten kun gælder i fire måneder.

Prøvelsesattesten skal sendes til den døvepræst, der skal vie jer eller til kirkekontoret ved den kirke, hvor I skal giftes.

NAVNE

Hvis I ikke foretager jer noget, beholder i jeres navne efter vielsen.

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (Personregistrering.dk) til jeres kirkekontor.

Navneændring i forbindelse med bryllup er gratis.

VIDNER

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. 

SAMTALE MED PRÆSTEN

Før brylluppet skal I have en samtale med den døvepræst, der skal vie jer. Aftal, hvornår I kan mødes med præsten.

Ved mødet får I bl.a. en snak med døvepræsten om hvordan det hele foregår.

Døvepræsten skal have nogle oplysninger hos jer:

I skal aflevere navne og adresser på jeres to bryllupsvidner.

Desuden skal I aftale hvilke salmer, der skal synges ved jeres bryllup. Døvepræsten kan hjælpe jer med at vælge salmerne.

TRADITIONER

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.