DÅB

Ved dåben siger vi over barnet, at det nu må være Guds barn, og det har det lov at tro på livet igennem.

Ved dåben bliver barnet også medlem af Folkekirken.

NÅR I HAR FÅET ET BARN..

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

DÅB

Vores søndags gudstjenester er planlagt et halvt år i forvejen, så hvis vi ikke har en gudstjeneste nær jer, på det tidspunkt, hvor I ønsker jeres barn døbt, kan vi lave en særlig dåbsgudstjeneste en lørdag i jeres lokale kirke.
I kan bruge døvepræst, uanset om I selv er døve eller nogle af gæsterne er det.

I skal først bestemme, hvornår I gerne vil have barnet døbt, og i hvilken kirke.
Så kontakter I én af døvepræsterne, som laver aftalen med kirken.

I aftaler også en dag, hvor præsten kommer på besøg, og hvor vi snakker om dåben, navn, faddere osv.

NAVNET

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende blanketten ”Navngivning” (www.borger.dk) til kirkekontoret.

 

På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne. 


FADDERE

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. 
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. Når præsten kommer på dåbsbesøg får hun/han faddernes navne og adresser.


Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.